Professori Pentti Kaiteran rahasto palkitsee Pohjois-Suomen hyväksi tehdystä työstä.

LUE RAHASTOSTA

KAITERA_VALMIS_web_89A7407-1024x683.jpg

  Oulun Yliopiston opiskelijoiden kannustusraha

  Pentti Kaiteran Rahasto luovuttaa 20 000 euroa Oulun Yliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Opiskelijoiden aine- ja harrastejärjestöille voidaan vapaamuotoisen, enintään 2500 merkin mittaisen hakemuksen perusteella myöntää 500 euron suuruinen kannustusraha.

  Rahalla pyritään tukemaan uusien opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja tiedeyhteisöön, tutustumista toisiin opiskelijoihin sekä kannustamaan uusien yhteisöllisyyttä rakentavien ja hyvinvointia kehittävien hankkeiden perustamista ja toteuttamista.

  Hakemuksia käsitellään 1.5.2022 asti kuukausittain tai kunnes pääoma on kaytetty. Lisätietoja kannustusrahasta saa First Year Experience-ohjelman suunnittelijalta, Niina Marostenmäeltä niina.marostenmaki@oulu.fi

  Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi kannustusrahan käyttötarkoitus, vastuuhenkilö, järjestö, kohderyhmä ja kulusuunnitelma. Lisäksi hakemuksessa tulee perustella millä tavoin kannustusraha tukee Oulun Yliopiston opiskelijoiden hyvinvointia tai vahvistaa yhteisöllisyyttä. Arvioi myös projektin vaikuttavuutta: kuinka monta opiskelijaa osallistuu projektiin? Vaikuttaako hankkeesi välillisesti myös muihin, ja millä tavoin? Myönnetystä rahasta tulee antaa raportti kuukauden sisällä sen käytösta.

  Huomaathan, että lomake tyhjenee hakemuksen lähettämisen jälkeen. Kuittaus lähetyksestä tulee oranssin alueen alapuolelle.

  Palkinto

  Rahasto toimii Oulun yliopiston alaisuudessa ja jakaa tunnustuspalkinnon kahden vuoden välein. Palkinnonsaaja voi olla yksilö tai yhteisö, joka omalla työllään edistää Pohjois-Suomen taloudellista ja henkistä hyvinvointia.

  Rahastomme lähtökohtana on ajatus siitä, että Pohjois-Suomen elinvoimaisuus on tärkeää koko Suomen menestykselle. Uskomme, että avain elinvoimaisuuteen löytyy koulutuksesta, tutkimuksesta, henkisestä kasvusta, yhteisestä hyvästä ja edelläkävijyydestä. 

  LUE TUNNUSTUSPALKINNOSTA

  Viimeisimmät palkinnonsaajat

  Pentti Kaitera

  pvkaitera.jpg

  Rahasto perustettiin vuonna 1988 kunnioittamaan professori Pentti Kaiteran muistoa ja tukemaan Oulun yliopiston tarkoitusperiä vastaavaa tutkimusta.

  Lue pentti kaiterasta