Kuva: Antti J. Leinonen

Poronhoito alkoi jo 1000 vuotta sitten

Dosentti Anna-Kaisa Salmen vetämä hanke selvittää, miten poronhoito on muuttunut viimeksi kuluneiden 1000 vuoden aikana.

19.05.2021

“Porot ovat näkyvä osa pohjoista maisemaa, ja moni poronhoitaja kokee vaalivansa vanhoja perinteitä. Harva kuitenkaan tietää, milloin esimerkiksi ensimmäiset vetoporot otettiin käyttöön. Poronhoidon menetelmät ovat vuosisatojen saatossa muuttuneet jatkuvasti.

Poronhoito on tänäkin päivänä tärkeä elinkeino Pohjois-Suomessa. Poromatkailu on yhä suositumpaa, ja se tuo Lappiin matkailijoita ympäri maailmaa. Poronhoidon juurista tarvitaan lisää tietoa, koska se on niin merkittävä osa pohjoista identiteettiä ja taloudellista hyvinvointia.

Tutkimme Oulun yliopiston johtamassa Domestication in Action -hankkeessa poronhoitoa viimeisen 1000 vuoden aikana. Käytämme tutkimuksessa arkeologista aineistoa pääosin Suomesta, mutta myös Ruotsista ja Norjasta. Tutkimme esimerkiksi luuaineistoa, ruokinnan merkkejä ja muinaisten poronhoitajien asuinpaikkoja. Arkeologisen tutkimuksen lisäksi haastattelemme nykypäivän poronhoitajia. 

Aihetta on tutkittu pitkäänkin, mutta meidän hankkeemme yhdistää eri tieteenaloja ja kysyy uusia kysymyksiä. Hankkeessamme on biologeja, arkeologeja ja muita kulttuurintutkijoita, joita kaikkia kiinnostaa poronhoidon tapojen muutos. Tutkimuksessamme syntyvää tietoa ja menetelmiä voi jatkossa käyttää muidenkin eläinten kesyttämisen historian tutkimiseen. 

Olimme todella otettuja Pentti Kaiteran rahaston tunnustuspalkinnosta. Iloitsimme siitä koko hankeporukalla. Tulevaisuudessa aiomme kertoa tutkimuksemme tuloksista pohjoissuomalaisille ja tarjota hyödyllistä tietoa erityisesti poronhoitajille itselleen.”

Lue muita juttuja palkinnonsaajista